تبلیغات
فروشگاه برادران صیامی - واشر
شما وارد صفحه ی واشر ها در سایت فروشگاه صیامی شدید:.


واشِر حلقه‌ای است از جنس فلز و یا گاه لاستیک. واشرها معمولا جهت توزیع بار پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شوند.

گاهی برای اشاره به درزبند نیز از کلمه واشر استفاده می‌شود درحالی که درزبند وظیفه جلوگیری از نشت را بر عهده دارد. چون نیروی اصطکاکی مهره بر روی پیچ کم است با اضافه کردن واشر بین مهره وقطعه اتصال،مقدار اصطکاک را افزایش میدهد.که از باز شدن مهره جلوگیری میکنددر انواع واشر ها میتوان به واشر های:


1-واشر تخت


2-واشر فنری


3-واشر خورشیدی


4-واشر موجی