تبلیغات
فروشگاه برادران صیامی - پیچ
شما وارد صفحه پیچ ها در سایت فروشگاه صیامی شدید:.پیچ های شش گوش از نظر ماده (متریال) به چند دسته  زیر تقسیم میشوند
1- آهنی 5.6-4.6-5.8        
2- فولادی 8.8-10.9-12.8         
3- استیل A2-70          A4-80که در تقسیم بندی ظاهری مشابه هم و در یک سایز میباشند .

تقسیم بندی پیچ ها به صورت ضرب دو عدد میباشد برا توضیح میگوییم A*B
که در اینجا A قطر پیچ و B بلندی پیچ میباشد که واحد اندازه گیری میلیمتر را در نظر میگیریم.

در همین راستا برخی پیچ ها هستند که به آن ها پیچ نیم دنده میگویند. که در آن بنا به بعضی از استاندارد های خاص قسمتی از بلندی پیچ رزوه ندارد.


انواع پیچ ها به این صورت تعریف میشوند:

پیچ آهنی تمام دنده - نیم دنده

پیچ خشکه تمام دنده - نیم دنده

پیچ استیل تمام دنده - نیم دنده

پیچ کارتل 

پیچ واشر دار

پیچ خودکار

پیچ MDF

پیچ استوانه

پیچ ورشویی

پیچ شیروانی

پیچ چوب 

پیچ دینام